0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
World
NBA 2K23 Cyber Euro League
Monaco (cyber)
۸۱
۸۰
Fenerbahce (cyber)
Finished
۱۱:۳۵
Maccabi (cyber)
۶۸
۷۲
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۷:۰۵
Maccabi (cyber)
۷۵
۷۳
Monaco (cyber)
Finished
۱۰:۳۵
Anadolu Efes (cyber)
۹۲
۸۳
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۰۸:۰۵
Monaco (cyber)
۷۶
۷۹
Fenerbahce (cyber)
Finished
۰۸:۳۵
Anadolu Efes (cyber)
۵۸
۸۲
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۱۰:۰۵
Maccabi (cyber)
۶۰
۷۴
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۱۳:۰۵
Anadolu Efes (cyber)
۸۲
۷۸
Barcelona (Cyber)
Finished
۰۵:۳۵
Crvena Zvezda (cyber)
۶۹
۷۲
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۰۲:۳۵
Anadolu Efes (cyber)
۸۰
۷۸
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۱۶:۳۵
Anadolu Efes (cyber)
۷۸
۶۲
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۱۸:۳۵
Maccabi (cyber)
۷۹
۷۳
Monaco (cyber)
Finished
۰۲:۰۵
Monaco (cyber)
۷۹
۸۷
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۱۸:۰۵
Anadolu Efes (cyber)
۷۶
۷۴
Barcelona (Cyber)
Finished
۰۱:۳۵
Anadolu Efes (cyber)
۷۸
۸۶
Barcelona (Cyber)
Finished
۰۳:۳۵
Crvena Zvezda (cyber)
۸۰
۸۵
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۰۴:۳۵
Monaco (cyber)
۸۶
۵۸
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۱۵:۰۵
Anadolu Efes (cyber)
۵۶
۷۴
Barcelona (Cyber)
inprogress
۲۰:۳۵
Monaco (cyber)
۸۶
۸۲
Fenerbahce (cyber)
Finished
۱۹:۰۵
Monaco (cyber)
۸۰
۶۶
Fenerbahce (cyber)
Finished
۰۴:۰۵
Maccabi (cyber)
۷۹
۷۴
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۱۱:۰۵
Maccabi (cyber)
۷۲
۶۷
Monaco (cyber)
Finished
۱۵:۳۵
Maccabi (cyber)
۰
۰
Monaco (cyber)
inprogress
۲۱:۳۵
World
NBA 2K24 Cyber Championship
Los Angeles Clippers (Cyber)
۱۳۲
۱۲۴
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۰:۲۷
Houston Rockets (Cyber)
۱۴۲
۱۳۴
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۲:۲۵
Chicago Bulls (Cyber)
۱۰۶
۱۳۸
New York Knicks (Cyber)
Finished
۱۴:۲۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۳۳
۱۳۸
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۱۹:۰۹
Detroit Pistons (Cyber)
۱۳۹
۱۴۸
Houston Rockets (Cyber)
Finished
۱۶:۳۴
World
NBA 2K23 1x1
Kobe Bryant
۸
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۰۰:۲۵
Stephen Curry
۸
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۰:۵۵
Michael Jordan
۱۱
۷
Luka Doncic
Finished
۰۱:۲۵
Jimmy Butler
۸
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۹:۱۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۳
LeBron James
Finished
۰۰:۱۵
Joel Embiid
۱۱
۷
Michael Jordan
Finished
۰۰:۳۵
NIkola Jokic
۷
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۰:۴۵
Joel Embiid
۱۱
۷
LeBron James
Finished
۰۱:۰۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۲
Jimmy Butler
Finished
۰۱:۱۵
Joel Embiid
۱۲
۱۰
Kobe Bryant
Finished
۰۱:۳۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۳
NIkola Jokic
Finished
۰۱:۴۵
Michael Jordan
۱۲
۱۰
LeBron James
Finished
۰۱:۵۵
Jimmy Butler
۶
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۲:۰۵
Kobe Bryant
۱۱
۶
Stephen Curry
Finished
۰۲:۱۵
Kevin Durant
۱
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۲:۲۵
Joel Embiid
۱۱
۵
Jimmy Butler
Finished
۰۲:۳۵
Luka Doncic
۹
۱۱
LeBron James
Finished
۰۲:۴۵
Kobe Bryant
۹
۱۱
Stephen Curry
Finished
۰۲:۵۵
Jimmy Butler
۱۱
۹
NIkola Jokic
Finished
۰۳:۰۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۸
Michael Jordan
Finished
۰۳:۱۵
Kobe Bryant
۷
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۳:۲۵
Jimmy Butler
۴
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۳:۳۵
Michael Jordan
۱۱
۳
Stephen Curry
Finished
۰۳:۴۵
LeBron James
۸
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۳:۵۵
Kevin Durant
۱۲
۱۰
NIkola Jokic
Finished
۰۴:۰۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۲
Jimmy Butler
Finished
۰۴:۱۵
Stephen Curry
۷
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۴:۲۵
Kevin Durant
۱۶
۱۴
LeBron James
Finished
۰۴:۳۵
Luka Doncic
۷
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۰۴:۴۵
NIkola Jokic
۶
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۴:۵۵
Joel Embiid
۱۱
۸
LeBron James
Finished
۰۵:۰۵
Jimmy Butler
۸
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۵:۱۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۶
Kobe Bryant
Finished
۰۵:۲۵
Stephen Curry
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۰۵:۳۵
Michael Jordan
۵
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۵:۴۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۴
Joel Embiid
Finished
۰۵:۵۵
Stephen Curry
۱۰
۱۲
NIkola Jokic
Finished
۰۶:۰۵
LeBron James
۱۱
۹
Jimmy Butler
Finished
۰۶:۱۵
Michael Jordan
۸
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۶:۲۵
NIkola Jokic
۱۱
۹
Stephen Curry
Finished
۰۶:۳۵
Jimmy Butler
۱۱
۸
Luka Doncic
Finished
۰۶:۴۵
Joel Embiid
۱۱
۲
Kobe Bryant
Finished
۰۶:۵۵
Michael Jordan
۶
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۰۷:۰۵
Stephen Curry
۶
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۰۷:۱۵
Luka Doncic
۱۳
۱۵
Kevin Durant
Finished
۰۷:۲۵
Michael Jordan
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۰۷:۳۵
Joel Embiid
۱۱
۷
NIkola Jokic
Finished
۰۷:۴۵
Jimmy Butler
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۷:۵۵
Kevin Durant
۹
۱۱
LeBron James
Finished
۰۸:۰۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۷
Michael Jordan
Finished
۰۸:۱۵
Jimmy Butler
۸
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۰۸:۲۵
Kobe Bryant
۸
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۸:۳۵
Michael Jordan
۷
۱۱
Stephen Curry
Finished
۰۸:۴۵
NIkola Jokic
۶
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۸:۵۵
Joel Embiid
۱۱
۴
LeBron James
Finished
۰۹:۰۵
Michael Jordan
۵
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۹:۲۵
Kevin Durant
۹
۱۱
Stephen Curry
Finished
۰۹:۳۵
Jimmy Butler
۳
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۹:۴۵
NIkola Jokic
۶
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۹:۵۵
Stephen Curry
۷
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۰:۰۵
Jimmy Butler
۵
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۰:۱۵
Kevin Durant
۲
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۰:۲۵
LeBron James
۱۱
۵
Luka Doncic
Finished
۱۰:۳۵
Stephen Curry
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۰:۴۵
Joel Embiid
۱۱
۳
Jimmy Butler
Finished
۱۰:۵۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۱
Luka Doncic
Finished
۱۱:۰۵
NIkola Jokic
۱۱
۸
Stephen Curry
Finished
۱۱:۱۵
Kevin Durant
۱۳
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۱۱:۲۵
Joel Embiid
۱۱
۳
Michael Jordan
Finished
۱۱:۳۵
Kobe Bryant
۱۱
۵
LeBron James
Finished
۱۱:۴۵
NIkola Jokic
۱۱
۶
Stephen Curry
Finished
۱۱:۵۵
Michael Jordan
۱۰
۱۲
Kevin Durant
Finished
۱۲:۰۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۲
LeBron James
Finished
۱۲:۱۵
Kobe Bryant
۱۱
۷
Stephen Curry
Finished
۱۲:۲۵
Joel Embiid
۱۱
۴
Luka Doncic
Finished
۱۲:۳۵
LeBron James
۴
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۱۲:۴۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۵
Michael Jordan
Finished
۱۲:۵۵
Kobe Bryant
۱۲
۷
Kevin Durant
Finished
۱۳:۰۵
Joel Embiid
۱۱
۶
Jimmy Butler
Finished
۱۳:۱۵
Stephen Curry
۹
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۳:۲۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۶
Kobe Bryant
Finished
۱۳:۳۵
Kevin Durant
۱۴
۱۲
NIkola Jokic
Finished
۱۳:۴۵
Michael Jordan
۱۱
۵
Stephen Curry
Finished
۱۳:۵۵
Luka Doncic
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۱۴:۰۵
NIkola Jokic
۴
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۴:۱۵
Michael Jordan
۱۱
۸
Jimmy Butler
Finished
۱۴:۲۵
Kobe Bryant
۱۴
۱۱
LeBron James
Finished
۱۴:۳۵
Joel Embiid
۱۱
۷
Luka Doncic
Finished
۱۴:۴۵
Stephen Curry
۶
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۴:۵۵
Jimmy Butler
۱۱
۹
Michael Jordan
Finished
۱۵:۰۵
NIkola Jokic
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۱۵:۱۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۱۳
Kobe Bryant
Finished
۱۵:۲۵
Kevin Durant
۱۴
۱۲
Jimmy Butler
Finished
۱۵:۳۵
Michael Jordan
۱۱
۷
Luka Doncic
Finished
۱۵:۴۵
Giannis Antetokounmpo
۶
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۵:۵۵
LeBron James
۱۱
۴
Kobe Bryant
Finished
۱۶:۰۵
NIkola Jokic
۵
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۱۶:۱۵
Joel Embiid
۶
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۶:۲۵
Kevin Durant
۱۴
۱۶
Kobe Bryant
Finished
۱۶:۳۵
LeBron James
۱۱
۹
NIkola Jokic
Finished
۱۶:۴۵
Stephen Curry
۵
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۱۶:۵۵
Kobe Bryant
۸
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۷:۰۵
Michael Jordan
۱۲
۱۴
LeBron James
Finished
۱۷:۱۵
Stephen Curry
۶
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۷:۲۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۴
NIkola Jokic
Finished
۱۷:۳۵
Kevin Durant
۱۱
۶
LeBron James
Finished
۱۷:۴۵
Luka Doncic
۱۵
۱۲
Joel Embiid
Finished
۱۷:۵۵
NIkola Jokic
۷
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۸:۰۵
Kobe Bryant
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۱۸:۱۵
Joel Embiid
۱۱
۵
Jimmy Butler
Finished
۱۸:۲۵
Michael Jordan
۱۲
۱۰
NIkola Jokic
Finished
۱۸:۳۵
Kevin Durant
۱۱
۵
Stephen Curry
Finished
۱۸:۴۵
Joel Embiid
۹
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۸:۵۵
NIkola Jokic
۱۳
۱۵
Michael Jordan
Finished
۱۹:۰۵
Jimmy Butler
۱۳
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۹:۱۵
Kobe Bryant
۸
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۹:۲۵
Stephen Curry
۹
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۱۹:۳۵
Luka Doncic
۴
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۹:۴۵
LeBron James
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۹:۵۵
Stephen Curry
۶
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۲۰:۰۵
Joel Embiid
۱۱
۸
NIkola Jokic
Finished
۲۰:۱۵
Michael Jordan
۸
۱۱
Kevin Durant
Finished
۲۰:۲۵
Jimmy Butler
۶
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۲۰:۳۵
LeBron James
۸
۱۱
Joel Embiid
Finished
۲۰:۴۵
NIkola Jokic
۱۱
۸
Stephen Curry
Finished
۲۰:۵۵
Luka Doncic
۳
۱۱
Kevin Durant
Finished
۲۱:۰۵
Jimmy Butler
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۲۱:۱۵
Stephen Curry
۳
۱۰
Michael Jordan
Finished
۲۱:۲۵
Kobe Bryant
۰
۱
Joel Embiid
inprogress
۲۱:۳۵
LeBron James
-
-
Kevin Durant
بازی شروع نشده است
۲۱:۴۵